Prevádzkový poriadok

  • , velkosť : 105.5 KB

Žiadosť o prerušenie dochádzky

  • , velkosť : 10.26 KB

Školský poriadok

  • súbor si môžete jednoducho stiahnúť do svojho počítača , velkosť : 70 KB

Školský vzdelávací program

  • súbor si môžete jednoducho stiahnúť do svojho počítača , velkosť : 85 KB

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

  • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku 2009/2010 , velkosť : 97.5 KB

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdeláv

  • , velkosť : 32 KB