to sme my.jpg
slider03.jpg
slider04.jpg
slider05.jpg
slider02.jpg

Vítajte na Oficiálnej web stránke materskej školy

riaditeľka materskej školy

Mgr. Mária Kubiridžáková

- vždy usmiata a dobre naladená ,pripravená spolu s vami riešiť každý problém


triedna učiteľka

Marta Lednická

- kreatívna a akčná pani učiteľka, s ktorou sa nenudíme a veľa nového s ňou objavíme

 

pani kuchárka

Zdenka Kovácsová

- Naša nová pani kuchárka Zdenka dobre vie, že láska ide cez žalúdok. Preto ju máme veľmi radi, veď ona nám fantasticky dobre jedlá varí.

 

Vedúca školskej jedálne

Zuzana Kureková

- Zuzka, Zuzka,......takto ju u nás vítame, aj nové klebety jej rozpovieme, na výlety ju radi pozveme a za zdravé normovanie jedál jej ďakujeme

 

O Nás

Kde bolo, tam bolo. Za horami, za dolami, smerom na Námestovo ( viď mapu) sa malá a malebná dedinka zvaná Ťapešovo zjaví. V tej dedinke malebný domček ( vy ho nepoznáte? ) a v tom domčeku 22 stoličiek, 22 tanierikov a lyžičiek. Aj postieľok máme nadostač.

 

Tam ti vám býva 22 malých medvedíkov.

Neveríte?

Príďte.

Uvidíte, že radi šantíme, kričíme, radi sa hráme a hrou nové vedomosti objavíme, potom ich aj vhodne zúročíme.

Prečo práve my?

- Sme jednotriedna materská škola s celodennou starostlivosťou. Každé dieťa vnímame ako jedinečnú osobnosť a usilujeme sa o individuálny prístup každej jednej osobnosti v rámci jeho vekových osobitosti, jeho možnosti a schopnosti.

Snažíme sa o to, aby každé jedno dieťa bolo individualitou, sám sebou vo svojej prirodzenosti, ale pritom plnohodnotnou osobnosťou, ktorá dokáže uvedomelo riadiť svoj vlastný život, prekonávať sám seba a svet tvorivými činmi.

 

učíme sa:

- učiť sa poznávať – ovládať nástroje, ktorými môžeme skúmať, chápať nové poznatky a rozvíjať sa po celý život

- učiť sa konať – aktívne riešiť životné situácie a nebyť pasívnym manipulovaným objektom, byť človekom schopným vlastného rozhodovania

- učiť sa žiť spoločne

– učíme sa rešpektovať, tolerovať a vážiť si inakosť ľudí, kooperovať s nimi a byť zodpovednými voči všetkým.

- učiť sa byť – učíme sa byť autentickou osobnosťou, ktorá si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel života, vlastné šťastie a identitu

 

Edukačné aktivity plánujeme tak, aby rozvíjali schopnosti dieťaťa získavaním a vyhľadávaním informácií triedením, spracovaním, pochopením, vyhodnocovaním a aplikovaním pri riešení životných situácií v škole i v domácom prostredí.

 

História materskej školy

Materská škola Ťapešovo patrí medzi prvé materské školy zriadené na Orave. Bola zriadená v roku 1951.

 

- V týchto rokoch plnila len funkciu základnej starostlivosti, nie výchovno-vzdelávaciu funkciu. Materská škola poskytovala starostlivosť deťom od 3 do 7 rokov a bola umiestnená v dome Floriána Kyseľa ml. Učiteľkou bola p.E.Sroková.#_/BR - MŠ bola postupne umiestňovaná na viacerých miestách.

- V roku 1970 prešla MŠ do budovy ZDŠ. Riaditeľkou bola p. Anna Michnová a učiteľky: p.Kabaňová a Hnitková.

- V roku 1972 do funkcie riaditeľky nastúpila Mária Mušáková.

- V roku 1974 prevzala prevzala funkciu riaditeľky Anna Kolčáková a učiteľkami boli E.Fejová a A. Čajková

- V roku 1975 bola MŠ presťahovaná do rodinného domu č. 125 (Prčinovka) a druhá trieda do bytovky RD.

- Od roku 1977 sa začalo s výstavbou novej MŠ s kapacitou 60 detí a novovymenovanou riaditeľkou sa stáva p.E.Fejová

- V roku 1983 bola výstavba ukončená a mala dve triedy. Učiteľkami boli p.A.Čajková, p.M. Červeňová, p.M. Hriňová, p.J.Buganová, p.D. Michalčíková, p.T. Farská

- V roku 2002 v rámci presunu kompetencií na obce bola MŠ delimitovaná pod Obec Ťapešovo a obec sa stáva jej zriaďovateľom.

- V roku 2006 odchádza na dôchodok p.E. Fejová a v auguste 2006 po výberovom konaní je vymenovaná do funkcie riaditeľky materskej školy Mgr. Mária Kubiridžáková. Triednou učiteľkou je p.Marta Lednická